•   Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας.ΒΙΟ ΝΕΤ WEST HELLAS : Η μεγαλύτερη & ισχυρότερη ομάδα παραγωγών βιολογιών προϊόντων στην Ελλάδα. slider_img_1
  • Κύριο μέλημα μας είναι η διατήρηση των βιολογικών ισορροπιών & η επίτευξη της υγείας & της ανθεκτικότητας των φυτών & των ζώων, χωρίς την χρήση χημικών.
  • Προσφέρουμε αυθεντικά τρόφιμα με παραδοσιακές γεύσεις της Μεσογείου, χωρίς υπολείμματα Αγροχημικών, Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, Ορμονών & Αντιβιοτικών
Συνεργάτες μας

   Η Αγροπεριβαλλοντική Ομάδα στην προσπάθεια της να ανταποκριθεί καλύτερα και πληρέστερα στις ανάγκες παραγωγής & εμπορίας των βιολογικών προϊόντων των βιοκαλλιεργητών-μελών της, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Πιστοποιητικούς Οργανισμούς και εταιρείες εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

   Συνεργαζόμαστε στενά  με το Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου (www.teimes.gr),για την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο την συνεχή βελτίωση των εφαρμοζόμενων καλλιεργητικών πρακτικών

   Αποτέλεσμα της παραπάνω συνεργασίας είναι η συνεχής βελτίωση του επιπέδου γνώσεων του τεχνικού προσωπικού της Ομάδας και η εν συνεχεία μεταβίβαση των γνώσεων αυτών στους βιοκαλλιεργητές μέλη της Ομάδας.  

   Προκειμένου να εγγυόμαστε  προς τους καταναλωτές την αυθεντικότητα των προϊόντων μας, συνεργαζόμαστε στενά με τους πιστοποιητικούς οργανισμούς της χώρας μας και εξειδικευμένα εργαστήρια αναλύσεων υπολειμμάτων, τα οποία πιστοποιούν την αγνότητα των προϊόντων μας .

   Κύριοι συνεργάτες μας :

  •      ΙRIS(www.irisbio.gr) Πιστοποιητικός Οργανισμός Βιολογικών Προϊόντων
  •      EUROCERT (www.eurocert.gr) Πιστοποίηση Συστημάτων Ασφαλείας Τροφίμων
  •      CADMION (www.cadmion.gr) Εργαστήριο Αναλύσεων Φυτοφαρμάκων

   Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την διάθεση των βιολογικών προϊόντων της περιοχής, έχουμε αναπτύξει στενές εμπορικές συνεργασίες με τις σημαντικότερες εμπορικές επιχειρήσεις του χώρου των βιολογικών προϊόντων, στην Ελλάδα και κυρίως στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μια και η κύρια κατεύθυνση μας είναι οι εξαγωγές. Μάλιστα ορισμένες από τις σημαντικότερες Ευρωπαϊκές εμπορικές εταιρείες προμηθεύονται αποκλειστικά από την Ομάδα μας τα προϊόντα που παράγουμε ή αποτελούμε τον κύριο Ευρωπαίο προμηθευτή τους

   Κύριοι εμπορικοί συνεργάτες μας :