•   Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας.ΒΙΟ ΝΕΤ WEST HELLAS : Η μεγαλύτερη & ισχυρότερη ομάδα παραγωγών βιολογιών προϊόντων στην Ελλάδα. slider_img_1
  • Κύριο μέλημα μας είναι η διατήρηση των βιολογικών ισορροπιών & η επίτευξη της υγείας & της ανθεκτικότητας των φυτών & των ζώων, χωρίς την χρήση χημικών.
  • Προσφέρουμε αυθεντικά τρόφιμα με παραδοσιακές γεύσεις της Μεσογείου, χωρίς υπολείμματα Αγροχημικών, Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, Ορμονών & Αντιβιοτικών
Πιστοποιητικά

Πιστοποίηση Βιολογικής Παραγωγής

   Κάθε επιχειρηματίας που παράγει, παρασκευάζει ή εμπορεύεται βιολογικά προϊόντα γνωστοποιεί τη δραστηριότητα του στην Αρμόδια Αρχή και υπόκειται στο Σύστημα Ελέγχου & Πιστοποίησης του. Ο επιχειρηματίας υπογράφει σύμβαση ελέγχου με τον Οργανισμό Ελέγχου οπότε και ξεκινούν οι διαδικασίες ένταξης στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης της επιχείρησης του αιτούντα. Στην Ελλάδα το Υπουργείο Γεωργίας ασκεί την εποπτεία του Συστήματος Ελέγχου. Οι διαδικασίες παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας των βιολογικών προϊόντων, διέπονται από τον Κανονισμό 834/2007, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, από τον Οργανισμό Ελέγχου εκδίδονται πιστοποιητικά συμμόρφωσης που αφορούν το προϊόν και πιστοποιητικά ποσότητας για την διακίνηση των εν λόγω προϊόντων.

Πρόσφατα Πιστοποιητικά Βιολογικής Παραγωγής της BIO NET WEST HELLAS

Πιστοποίηση Διαδικασιών Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Για την εφαρμογή  διαδικασιών ποιότητας & ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης , το Bio Net West Hellas πιστοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000, BRC, IFS και GLOBALGAP.

Πρόσφατα Πιστοποιητικά: